Rampa


 

Rampa sistemləri hər növ ticari və sənaye obyektlərində istifadəyə yararlıdır. Bu tip mexanizmaları bir karqo terminallarda, anbarlarda, sənaye obyektlərində daha çox rast gəlirik.

Elektrik enerjisinə qənaətlə yanaşı gündəlik iş əmsalını artırır

Xüsusiyyətləri

  • Hidravlik idarə olunan avadanlıqlar yükləmə yüksəkliyinə görə tənzimlənə bilər
  • Forkliftin rahat bir şəkildə rampa üzərindən yükləmə və boşaldılma işini həyata keçirməsi.
  • Yük qaldırma qabiliyyəti 6000 kq-dır
  • Hidravlik sistem  – 30c/ +80c temperatur istifadəyə yararlıdır.