Körük sistemləri


  

 

Şişmə körük sistemləri yükləmə anında mükəmməl hermetiklik yaranan vasitələridir. Bu böyük temperatur fergi olan muhitlərcə, xüsusilə soyuq anbar və otaqlarda əhəmiyyətlidir. Enerjiyə qənaət etdiyinə və hava axının minimuma endirdiyinə görə yükləmə heyətinin sağlamlığı və iş şəraiti üçün idealdır.

Xüsusiyyətləri:

  • PVC və ya “Cordura” materialından hazırlanan körüklər
  • Su keçirməzlik
  • Enerjiyə qənaət
  • “Twin Motor” sayəsində sürətli və etibarlı şişmə

Struktur:

  • Yan və üst örtüklərdə plastik yerüstü örtüklü metal
  • Üst və yan pərdə PVC məhsuludur
  • Yan pərdəyə inteqrasiya edilmiş künc yastığı
  • Üst pərdə 3 mm qalınlığında PVC kətandır
  • Qalvanizə olunmuş yanaşma konsolu

İstifadəsi:

Avtomobil yaxınlaşdıqdan sonra körük motorları işlək hala salır. İstifadə sırasında motor davamlı işləyir. Körüyün altındakı çıxış nöqtələrindən hava sirkulyasiya olunur və körüyün şişkin şəkildə olmasını saxlayır.Yükləmə və boşaltma başa çatdıqdan sonra icarəetmə panosu STOP düyməsi ilə dayandırılır və körüyün içərisindəki hava boşalır.