Hava Pərdələri


 

Hava pərdələri Olefini markası olub, Olefini tərəfindən istehsal olunan çarpaz fan pərdələri istifadə olunmaqdadır. Bu cihazlar hava üfürməklə yanaşı əsas pərdələmə funksiyasını həyata keçirir

 

Yay aylarında istidən qorunmaq məqsədilə sərinləşdirici avadanlıqlar vasitəsilə olduğumuz yeri sərinləşdiririk, içəridəki  sərin havanın qapı açılarkən mühafizə edilməsi hava pərdəsi vasitəsilə təmin edilir. Həmçinin çöl məkandan içəri daxil  olan soyuq hava, nəm, toz və kirli havanı əngəlləyir.